Αναρτήσεις
(Επιδιόρθωση-Αντικατάσταση)

To σύστημα αναρτήσεων του αυτοκινήτου μας, συχνά το λαμβάνουμε ως δεδομένο. Όμως οτιδήποτε συγκρατεί ένα κινούμενο όγκο βάρους συχνά άνω του τόνου, φθείρεται ημέρα με την ημέρα, χρόνο με τον χρόνο και κάποια στιγμή θα χρειαστεί επισκευή. Αρκετοί πιστεύουν ότι οι αναρτήσουν επηρεάζουν μόνο το "άνετο" της οδήγησης και παραβλέπουν την σημασία τους στο service σε σχέση πχ με τα φρένα ή την αλλαγή υγρών. Όμως, μία προβληματική ανάρτηση μπορεί να επηρεάσει δραματικά τον έλεγχό σας στο όχημα ιδιαίτερα κατά την ακινητοποίηση ή την στροφή οπότε συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα σχολαστικοί σε αυτό το απαραίτητο υποσύστημα του αυτοκινήτου σας. Αν το αυτοκίνητό σας είναι "ύποπτο" προς προβληματική / χαλασμένη ανάρτηση, ήτοι παρουσιάζει "συμπτώματα" όπως πιθανή εκροή υγρού κάτω από το αυτοκίνητο, "περίεργη" συμπεριφορά κατά το σταμάτημα μετά από φρένο, ή "ντριφτάρισμα" κατά τις στροφές τότε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να εξετάσουμε τις αναρτήσεις σας.