Έλεγχος ΚΤΕΟ
Πλήρης και Σχολαστικός

Έλεγχος Καυσαερίων
Έλεγχος αμαξώματος: Στερέωση, φθορές, οξειδώσεις.
Έλεγχος υαλοπινάκων, καθρεφτών, φωτιστικών: Κατάσταση, στερέωση, ορατότητα και καταλληλότητα.
Έλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού.
Έλεγχος κινητήρα: Στήριξη, διαρροές καυσίμου, λαδιού, υγρών φρένων, υδραυλικό σύστημα, κ.α..
Έλεγχος μπαταρίας και ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Έλεγχος καμπίνας: Ζώνες ασφαλείας, τιμόνι, ταχύμετρο, καθίσματα, κόρνα, αλεξήλια.
Έλεγχος ύπαρξης πυροσβεστήρα, τριγώνου και φαρμακείου.
Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης: υδραυλικού τιμόνι, σωληνώσεις, απόκλιση ή σύγκλισης.
Έλεγχος φώτων. (Λειτουργία, κατεύθυνση, ένταση).
Έλεγχος συστήματος πέδησης (φρένα, χειρόφρενο).
Έλεγχος συστήματος ανάρτησης.