Ευθυγράμμιση
Ζυγοστάθμιση

Ευθυγράμιση: Έλεγχος αλλά και ρύθμιση στο σύστημα διεύθυνσης του οχήματος. Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει καμία απόκλιση στην πορεία του αυτοκινήτου.
Zυγοστάθμιση : Με τον όρο ζυγοστάθμιση εννοούμε την ισομερή κατανομή του βάρους σε κάθε τροχό ξεχωριστά, με τη διασφάλιση ότι σε κάθε περιστροφή δεν θα δημιουργούνται κραδασμοί. Επιβάλλεται να γίνεται, μετά από κάθε αλλαγή ή επισκευή ελαστικού.
Αν τα ελαστικά δεν είναι ζυγοσταθμισμένα, προκαλούν κραδασμούς κατά την κίνηση του αυτοκινήτου σε συγκεκριμένη ταχύτητα. Αυτό συντελεί στην γρήγορη φθορά τόσο των ελαστικών όσο και του συστήματος ανάρτησης του αυτοκινήτου. Η εμφάνιση κραδασμών είναι η κυριότερη αφορμή για να προχωρήσετε στην ζυγοστάθμιση του οχήματός σας. Οι τροχοί παρουσιάζουν δύο τύπους ανισορροπίας, τη στατική και τη δυναμική. Στατική δημιουργείται όταν η κύλιση του τροχού δεν είναι ομαλή, παρουσιάζοντας μία κίνηση πάνω-κάτω. Δυναμική δημιουργείται όταν το βάρος είναι άνισο και από τις δύο πλευρές, παρουσιάζοντας ένα τρέμουλο του τροχού. Ο τεχνικός για να επιφέρει και πάλι ζυγοστάθμιση στους τροχούς, τους τοποθετεί σε μηχανή ζυγοστάθμισης. Εκεί ο τροχός στρέφεται για να εντοπιστούν καλύτερα τα σημεία της διάταξης. Υπό την καθοδήγηση της μηχανής, ο τεχνικός καταλαβαίνει σε ποιο σημεία πρέπει να μπει αντίβαρο ώστε να αντισταθμιστεί η ανισορροπία του βάρους.